Referenciák

 

1. Kutatás-fejlesztési-innovációs tanácsadás

 

2. Kutatás-fejlesztés

a) EU
Magyarországi helyzet szakértője a “Evaluation of the European Social Found contribution to employment, inclusion, education and training policies through the support to systems and structures” projektnek
 
Magyarországi helyzet szakértője a Study on public policies and stakeholders initiatives I support of digital Literacy (SMART 2006/0027) projektnek.
 
Magyarországi helyzet szakértője „Study on Governance Methods for Regional Innovation Strategies” projektnek.
 
A Trebag Kft részt vesz/vett a következő K+F projektekben:
 
eTEN: részvétel az e-szolgáltatások fejlettségi szintje felmérésében az újonnan csatlakozott országokban
 

Partner az ESF uniós felmérés készítése a felnőtt oktatási támogatások felhasználásáról projektben

Szakértő Towards the eGovernment vision for EU in 2010: Research Policy Challenges (eKormányzat felé, az EU 2010. év viziója: Kutatás politikai kihívások) projektben

Koordinátor három Phare TDQM (Technical development for Quality Management) projektben

b) Hazai:

„Virtuális vállalatok szerepe a régiók fejlődésében”, tanulmány a GM részére

Pest-megye virtuális vállalatai által használható tudásbázis rendszerterve” tanulmány a Pest-megyei Fejlesztési Tanács részére

A Kiskunmajsa kistérség elektronikus gazdaság (tudás alapú üzleti élet) stratégiája és operatív programja, mint modell a Megye és a megyei kistérségek számára”

„Minőségügy a WEB-en” című, a Nemzeti Minőségfejlesztési Program előkészítését segítő tanulmány a GM-OMFB részére

„A hazai minőségügy infrastruktúrájának fejlesztése” című, a Nemzeti Minőségfejlesztési Program előkészítését segítő tanulmány a GM-OMFB részére

„Kommunikációs stratégia az elismert minőségű termékek és szolgáltatások, az üzleti kiválóság társadalmi elfogadottságának javítására" című, a Nemzeti Minőségfejlesztési Program előkészítését segítő tanulmány a GM-OMFB részére

Az ISO 14000 bevezetésének elősegítése ipari parkokban (Megbízó: IKIM-OMFB)

Az ISO 9000 bevezetésének vizsgálata a kereskedelemben és a vendéglátásban (Megbízó: IKIM-OMFB)

„Az ipari parkokba települő vállalkozások - kiemelten a kis- és középvállalkozások – versenyképessége növelésének lehetőségei, állami szerepvállalás” tanulmány (Megbízó: GM-OMFB)

„Az ipari K+F intézmények reorganizációját a kkv-knek nyújtott szolgáltatások fejlesztésével és az  Internet, mint eszköz felhasználásával segítő módszer” tanulmány (Megbízó: IKIM)

Az ipari-kereskedelmi ágazat EU konform minőségellenőrzési rendszerkoncepciójának kidolgozása, részvétel a koncepció megvalósításában (Megbízó: IKM)

Három IKTA (Információs és kommunikációs technológiai alkalmazások) projekt

 

3. Felnőttképzési tananyagok és módszertanok fejlesztése (Az Európai Unió Élethoszig való tanulás program projektjei)

Partner:

 • a Leonardo 2000 program „Minőség a neten” oktatási anyag fejlesztő projektben, amely minőségmenedzsment távoktatási anyagot állított elő termelés irányítóknak. 2003-ban eredményesen befejezett projekt.
 • a Leonardo II programban E-COM (E-kereskedelmi menedzsment ismeretek fejlesztése) pilot projektben 2002-2004 –kisvállalkozóknak  e-kereskedelmi távoktatási anyag fejlesztése
 • a Leonardo II programban GILDA (Térségi fejlesztési akciók vezetése) távoktatás fejlesztő pilot projekt 2002-2004 helyi döntéshozóknak oktatási anyag fejlesztése
 • a Leonardo II programban TRANEE (Transport in eEurope) távoktatás fejlesztése kis- és középvállalkozásoknak a szállítmányozás területén pilot projekt
 • a Leonardo II programban EVEC (European Virtual Enterprise Center) virtuális vállalati központ fejlesztése pilot projekt
 • a Leonardo II programban OASI (Organisational Approach to self-controlled instruments of training demand in SME) a kkv-k oktatási igényének önfelmérését segítő projekt
 • a Leonardo II programban QUAMANCEES (Quality management network for CEECs in Central and East European Countries) Minőségmenedzsment hálózat Közép- és Kelet Európában pilot projekt
 • a Leonardo II programban PTLE (Young Farmers Produce, Think and Live Ecologically) oktatási anyag fiatal farmereknek
 • a Leonardo II programban ELITE (E-learning for Introduction and Management of Tele-working) e-learning anyag fejlesztésére a táv-munka bevezetésére és menedzselésére
 • a Leonardo II program MUTUAL (for multicultural childcare and migrantstananyag fejlesztés a multikulturális gyermeknevelésért és a bevándorlókért pilot projektben
 • a Leonardo II program YET (Young entrepreneurs training) Fiatal vállalkozók tréningje e-learning anyag fejlesztés pilot projektben
 • a Leonardo program SLET (“Support and Learning for Electronic Tendering”) “Támogatás és oktatás az elektronikus tenderezéshez” pilot projektben
 • a Leonardo program SAGE (“Senior advisors in social planning for the elderly”) Senior tanácsadók az idősödők számára történő szociális tervezésben pilot projektben
 • a Leonardo program CT-TRANS "Harmonized Continuous Training for Road Transport sector, according to Directive 2003/59/CE and experimental application of ICTs" A 2003/59/CE EU szerinti direktiva harmonizált folyamatos tréning az országúti szállítási szektor részére, IKT kísérleti alkalmazás” pilot projektben
 • a Leonardo program METALCERT pilot projektben
 • a Leonardo program TREIN (Training in emotional intelligence) pilot projektben.
 • a Leonardo program KSM “Key Skill Management in SME’s” “Kulcskészségek menedzsmentje KKV-knál” projektben.
 • a Mediplaying Communities Leonardo multilateral projektben.
 • a Leonardo NEO-TRAN - New Learning Environments for the Innovative Management of Transport and Logistics (Új tanulási környezet a szállítás és logisztika innovatív menedzsmentje számára) Innováció transzfer projektben.
 • a Leonardo QOW+ (Quality on Web) (Minőség a Web-en) Innováció transzfer projektben.
 • a Leonardo TIME-WELL (TRAINER IMPROVE THEIR KNOWLEDGE OF MEDICAL WELLNESS IN ADJOINING FIELDS OF SERVICE) (Gyógyászati wellnesshez kapcsolódó szolgáltatások trénerei tudás tökéletesítése) Innováció transzfer projektben.
 • a Leonardo INNOSUTRA InnoSupport Transfer –Kis- és Középvállalkozások Innovációs Támogatása Innováció transzfer projektben.
 • a BUS Small business quality management systems Minőség menedzsment rendszer kisvállalkozásoknak Leonardo Innovációs transzfer projektben
 • Clarity Clear Language Actions Responding with Information for migranTs in emploYment
 • a InnoLocalSupport
 • Grundtvig program Eliminate Proverty (Szegénység csökkentése) projektben
 • Grundtvig program Blended Learning (Hagyományos és e-learning kombinációja) projektben
 • Grundtvig program Mindwellness (Korosodók tanulási képességeinek és mentális egészségének fejlesztése) projektben
 • a Grundtvig program ECom45+ (45 év felettiek számítástechnikai oktatása) c. projektben
 • Grundtvig program Felnőttek motivációja a természetben való sporttal projektben 

 

Koordinátor: 

 • a Leonardo II PLANTPRO (Növényvédelmi szakképzési anyag fejlesztése gazdálkodóknak) – Növényvédelmi szakképzési anyag fejlesztése mezőgazdasági kkv-k számára – pilot projektben. A 8 tagból álló nemzetközi konzorcium irányítója 2002-2005. A projekt végterméke 2005-ben eFestival díjat, még a 2006. évi CEBIT-en Europena Seal of Excellence in Multimedia díjat kapott.
 • Leonardo II programban Music for Deaf (Süketek és nagyothallók zenei oktatása) pilot projektben

4. Web portál fejlesztés

Minőségügyi e-portál létrehozása és működtetése” A Széchenyi Terv nyertes pályázata    2001-2002

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Magyarország portálhoz csatlakozó portáljának kifejlesztése

Információnyújtás magyar vállalkozásoknak lengyel üzleti lehetőségekről. Segítség nyújtás a lehetőségek megvalósításához a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetség Közgazdasági - Kereskedelmi Osztály  megbízása alapján

Az Internetes adatbázis létrehozásáért felelős tag a Phare Topic Link of Inland Water projektben (koordinátor: VITUKI Consult Rt)

5. Egyéb

Norvég Alap pályázatainak bírálata

Pólus Vásárlókért Díj (TQM alapú díj) bevezetése, feltételrendszere, és lebonyolítása 1999-ben, 2000-ben 2001-ben, 2002-ben, 2004és 2005-ben (Megbízó: Pólus Management Kft)

Ügyfelünk a Hödlmayr Hungary Logistic Kft 2004-ben elnyerte a Nemzeti Minőségi Díjat. A pályázat elkészítésénél a TREBAG Kft volt a felkészítő.

fóti Multimédia Ipari Park koncepció és ipari park címért benyújtott nyertes pályázat

6. Az Európai Unió Erasmus+ programjának projektjei

PLENTIS projekt: A mezőgazdasági szakképzésben tanuló diákok vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése online oktatójáték segítségével

REMO projekt: A szakképzésben és szakoktatásban tanulók regionális mobilitásának elősegítése Európában é a VET mobilitások minőségének és hatékonyságának javítása megfelelő és kezelhető eszközökkel

 

Belépés

Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Cégünkről > Referenciák