Jóllét Living Lab

 


Enoll

Nagykovácsi Innovációs Porta

Jóllét Living Lab

 

(Egy új, innovációt segítő modell)

 

Az egyik fontos problémánk ma, hogy a fejlett technológia és tudomány által befolyásolt világban hogyan tudjuk biztosítani jóllétünket. Hogyan növelhetjük tartósan jóllétünket a korszerű technológiákat és tudományos eredményeket ésszerűen felhasználva, de nem azok rabjává válva.

Living LabIzgalmas kérdés az is, hogyan tudjuk a technológiákat, termékeket, szolgáltatásokat és módszereket úgy fejleszteni, hogy azok elsődleges célja ne a technikai bravúr, vagy a korlátlan pénzkereseti lehetőség legyen, hanem alkalmazásuk segítse jóllétünk biztosítását és növelését. Bár ez alapvető igény, ismereteink szerint mégis alig van olyan kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenység, melynek célja jóllétünk fokozása.

E felismerés vezette a TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft-t és a Net-MEX Innovációs és Oktató Kft-t arra, hogy létrehozza a Nagykovácsi Innovációs Portát és működtesse benne a Jóllét Living Lab-ot.

 

Miért innovációs...?

Well-Being Living LabInnovációs, mert új módszerek, termékek, szolgáltatások kutatás-fejlesztési, piacra viteli és alkalmazásba vételi folyamatát fogja össze. Innovációs, mert új módszerek, termékek és szolgáltatások kifejlesztésében vesz részt, és ezeknek a Lakosság körében történő elterjesztéséről is gondoskodik. Ráadásul az innováció fogalmát igyekszik a szokásosnál jóval tágabban értelmezni, hiszen eddig ezt a fogalmat szinte kizárólag a gazdasági, közigazgatási tevékenység fejlesztésére alkalmazták.

A mi álláspontunk szerint viszont az innovációnak az emberi élet minden területére ki kell terjednie, nemcsak annak gazdasággal összefüggő részére.

…és miért Porta?

Porta, mert kapu az innovatív megoldások felé. Olyan kapu, mely a fejlesztés folyamatába bekapcsolódni kívánó leendő felhasználók előtt is nyitva áll. Porta, mert sokkal kisebb nagyságrendet képvisel, mint a többnyire nagyvárosi, ipari parki környezetben működő innovációs központok, illetve házak. Porta, mert inkább a vidéki, kistérségi, kisvárosi, községi környezetbe illeszkedik, semmint a nagyvárosiba, vagy a jelentős gazdasági erőt koncentráló ipari parkiba. Végül Porta, mert nemcsak a gazdasági sikereket igyekszik elősegíteni, hanem az emberek jóllétének növelését is.

 A Nagykovácsi Innovációs Porta tevékenységének jelenleg két fő eleme van:

·         A Jóllét Living Lab (Jóllét Élő Labor)

·         Vállalati, vállalkozói K+F, illetve innovációs menedzsment

Suzuki beszállítói oklevél

 

Mi a nyitott innováció és mi a living lab?

Innovációs portánk az un. nyitott innováció módszerével működik. E szép szakkifejezés azonban nem jelent mást, mint a potenciális vevők, felhasználók és alkalmazók bevonását az innovációs folyamatba. (A szakszó ugyan új, de a tartalom azért ősrégi.) E szakszót kifejezetten az internetes közösségi alkalmazások kedvéért találták ki. (Legismertebb közösségi alkalmazások pl. iwiw, facebook, youtube, twitter, stb.) A nyitott innováció helyi, térségi alkalmazásainak egy részét ma living lab-nak (élő labornak) is nevezik. Ez a nyitott innovációnak azért egy szerencsés módja, mert életünk jelentős részét nem a virtuális térben éljük, hanem a valóságban. A living-lab tehát a nyitott innovációs technika valóságos része, ahol hús-vér emberek megfordulhatnak. Így a már létrehozott Innovációs Porta valóságos részét a Jóllét Living Lab képezi, miközben a virtuális rész kifejlesztése még folyamatban van. 

Mire irányul a Jóllét Living Lab?

A Jóllét Living Lab nem egy, a jövőben talán megvalósuló álom, hanem több mint 50 uniós, az Élethosszig tartó tanulás (Life-long Learning) programban megvalósuló projekt eredményeire épül. A Jóllét Living Lab alapját képezik a TREBAG és a NET-MEX know-how-jára épülő K+F tevékenységek is, amelyek alkalmazása segítheti jóllétünk javítását. Nyilvánvaló, hogy jóllétünket igen sok tényező együttesen alakítja. Mint ahogy nyilvánvaló az is, hogy living-lab-unk nem lesz képes az összes tényezővel foglalkozni. Így most induláskor azokra a pillérekre koncentrálunk, amelyek tekintetében a legjelentősebb felhalmozott tudással és referenciákkal rendelkezünk.

Fiatalok jóllétének segítése

Innovációs Porta· karrierépítésük segítése

· összekapcsolásuk egymással és jövőbeli munkáltatójukkal (pl. a szakdolgozataik, diplomaterveik, TDK munkáik alapján)

·  tréneri képzések

· saját vállalkozás indításának előmozdítására irányuló oktatási program

·  az egészséges életmód megismertetése és terjesztése

 

Családok jóllétének segítése

·    családok közös sport és szabadidős programjainak szervezése

·    családi tanulás segítése

Idősödők jóllétének segítése

Prevenciós programcsomag az idősödők számára az öregedés káros hatásainak csökkentésére vagy legalább késleltetésére:

·    Szellemi és fizikai frissesség fenntartása

o   Szellemi tréning

o   Idősödők tanulása (pl. nyelvtanulás, információs és kommunikációs technikák elsajátítása)

o   Fizikai tréning

§  Épületben (pl. jóga, torna, tánc)

§  Természetben (pl. nordic walking, kirándulás, kerékpározás)

o   Egészséges táplálkozás

o   Stressz-csökkentés

o   Érzékelés-fejlesztés

·  Idősödők az idősek jóllétéért (önkéntes kortárssegítő program)

Kis- és középvállalkozások fejlődésének segítése

 • Innovációmenedzsment
 • Minőségmenedzsment
 • Tanácsadás gyorsan növekedő, vagy gyors növekedést tervező kis- és középvállalkozásoknak (high growth coaching)
 • Stresszmenedzsment

Települési, kistérségi lakosság jóllétének segítése

 • A fentebb felsorolt programok integrálásával, valamint
 • „Tanuló” település, illetve kistérség kialakulásának segítése
 • Helyi innovációs folyamatok kialakítása, menedzselése által

Gazdálkodók segítése

 • Bio termesztés
 • Gyógynövény-termesztés és -felhasználás

Mint látható, a felsorolt elemek között találunk néhány olyat is, amely a jólét biztosítását segíti (elsősorban vállalkozásfejlesztésre, karrierépítésre és innovációra vonatkozóakat), hiszen a jólét egy bizonyos foka a jóllét szükséges, de nem elégséges feltétele.

Többnyelvűség

A Living Lab tevékenységét nem csak magyarul, hanem idegen nyelveken - főként angolul - is végzi.

Miben új?

Magyarországon már létezik egy sikeres, innovációt segítő modell; e modell létesítményeit innovációs központoknak, illetve innovációs házaknak nevezik. Ezekből számos működik szerte az országban. A Nagykovácsi Innovációs Porta egy új, az innovációs központoktól, illetve házaktól jelentősen eltérő modell. A különbségek pl.:

 • Fókuszban az ember jóllétének javítása

Az innovációs központok (az innovációs központokat és házakat a következőkben az egyszerűség kedvéért innovációs központoknak nevezzük) tevékenységének fókuszában a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos innováció van, míg az innovációs porta tevékenységének fókuszában az emberi jóllét javítását segítő innováció áll. Természetesen az innovációs porta is kiemelten segíti a gazdasággal kapcsolatos innovációt, hiszen a jólléthez a jólét bizonyos fokára is szükség van. Az innovációs porta e területen is igyekszik az alkotó/vállalkozó emberre koncentrálni

 • A lakosság és KKV-k közvetlen közelében

Míg az Innovációs Portánk Nagykovácsi fő utcáján van, az innovációs központok többnyire ipari parkokban vagy egyetemi területeken, a települések központjától jól elkülönülten, létesülnek. Így az Innovációs Porta a lakosság és KKV-k közvetlen közelében működik, míg az innovációs központok a lakosságtól és a KKV-k többségétől elszigetelten tevékenykednek.

 • Aktivitási területe a település, a kistérség, illetve a megye

Elhelyezkedésükből következik eltérő aktivitási területük: míg a többnyire városhoz kötődő innovációs központok aktivitási területe elsősorban az ipari park vagy egyetem, ahol működnek, addig az innovációs portáé a település, a kistérség, illetve a megye. Ez persze nem zárja ki az együttműködést országos, uniós és unión kívüli szinteken.

 • Fő tevékenysége a K+F és az innovációs folyamatok megvalósítása

Az innovációs központok alapvető funkciója a területek bérbeadása és innovációs szolgáltatások nyújtása a bérlőknek, míg az Innovációs Porta tevékenységében a K+F, illetve az innovációs folyamatok megvalósítására koncentrál. Ugyan az Innovációs Portának is vannak olyan területei, amelyeket más vállalkozások és civil szervezetek is igénybe vehetnek, de bérbe adható területekkel egyáltalán nem rendelkezik.

 • Vállalkozói tulajdon

Az innovációs központok túlnyomó többsége önkormányzatok, egyetemek vagy non-profit szervezetek tulajdonában van, míg az Innovációs Porta két magyar kisvállalkozás tulajdona, és e kisvállalkozások üzemeltetik.

Továbbá az innovációs központok túlnyomó többsége jelentős uniós/hazai támogatással létesült, míg az innovációs portát külső támogatás nélkül hozták létre.

Bízunk benne, hogy Innovációs Portánkkal olyan modellt hozunk létre, amely azon kívül, hogy évek múlva is életképes lesz, mintául szolgál részben hasonló, de számos egyéni vonással is rendelkező innovációs porták létrehozásához és működtetéséhez szerte az országban és az unióban. 

 

Ha többet akarsz tudni a Living Lab-ok fejlődéséről és/vagy részt akarsz venni a fejlesztésben csatlakozz a Linkedin Living Lab csoportjához!

Látogasson el, és lájkoljon Facebook oldalunkon is!

 

Belépés

Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Jóllét Living Lab